# تنهایی

خدای من کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دریاب مـــــــــرا روحــم مـی خواهد برود یک گوشه بنشیند   پشتش را بکند به دنیــا   پاهایش را بغـل کند و بلند بلند بگرید ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 20 بازدید