معنای سکوتم....

بعضی وقتا سکــوت کردم چون اینقدر رنجیدم که نمیخواستم حرفی بزنم

بعضی وقتا سکــوت کردم چون واقعا حرفی واسه گفتن نداشتم

گاهی سکوت کردم به نشانه ی  اعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض....

گاهی هم انتظار....

اما بیشتر وقتا سکــوت کردم  واسه اینکه هیچ کلمه ای نمی تونست غمی رو که تو وجودم داشتم توصیف کنه

پس سکـــوت قانون زندگی منه

وقتی واژه ها و از همه بدتر ادمها دردم رو نفهمیدن.....


و اما...

سکوت من خطرناک تر از حرف های نیشدار است

من سکوت کرده تا روزی حرفهایم را سرنوشت به شما بگوید

و سکوت میکنم سکوتی بالاتر از فریاد

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
تنها

دردهایم را برات گفتم اکنون بشنو این سکوت تلخ مرا

بانو یاسی

بعضی ها سعادت گفتن کلماتی رو دارن که بعضیا حسرت گفتنشون رو دارن. بهم سر بزن دوست گرامی