بارانم ...ای سراپا الماس، از حرامی بهراس …

دخترم با تو سخن می گویم
زندگی در نگهم گلزاریست
و تو با قامت چون نیلوفر، شاخه ی پر گل این گلزاری
من به چشمان تو یک خرمن گل می بینم
گل عفت، گل صد رنگ امید

گل فردای بزرگ، گل فردای سپید
چشم تو آینه ی روشن فردای من است
گل چو پژمرده شود جای ندارد در باغ
کس نگیرد ز گل مرده سراغ
دخترم با تو سخن می گویم
دیده بگشای و در اندیشه گل چینان باش
همه گل چین گل امروزند
همه هستی سوزند
کس به فردای گل باغ نمی اندیشد
آنکه گرد همه گل ها به هوس می چرخد
بلبل عاشق نیست
بلکه گلچین سیه کرداریست
که سراسیمه دَوَد در پی گل های لطیف
تا یکی لحظه به چنگ آرد و ریزد بر خاک
دست او دشمن باغ است و نگاهش ناپاک
تو گل شادابی ‏
به ره باد مرو !!!
غافل از باد مشو
ای گل صدپر من
همه گوهر شکنند
دیو کی ارزش گوهر داند ؟
دخترم گوهر من، گوهرم دختر من
تو که تک گوهر دنیای منی
دل به لبخند حرامی مسپار، دزد را دوست مخوان !
چشم امید به ابلیس مدار
ای گوهر تابنده بی مانند
خویش را خار مبین
آری ای دخترکم
ای سراپا الماس، از حرامی بهراس …
قیمت خود مشکن
قدر خود را بشناس
قدر خود را بشناس


( مهدی سهیلی )

/ 2 نظر / 47 بازدید
حرف دل

سلام ورحمت اعیاد برشما مبارک خدا قوووووووووووووووووووووووووت التماس دعا[گل]

sifalaw

دخترکم برای کسی که برایت نمیجنگد نجنگ.... چرا اشکهایت را هر روز پاک کنی.... کسی که باعث گریه ات میشود را پاک کن... دخترکم به سوی کسی که ناز میکند دست نیاز دراز نکن... بیاموز این تو هستی که باید ناز کنی.... دخترکم تو زیباترینی... . همیشه با این باور زندگی کن... خودت را فراموش نکن... شاید گریه یا خنده ات برای بعضی ها بی ارزش باشد.... اما به یاد داشته باش ، کسانی هستند که وقتی میخندی جان تازه میگیرند.... دخترک من! هیچگاه برای شروع دوباره دیر نیست.... اشتباه که کردی برخیز.... اشکالی ندارد ، بگذار دیگران هر چه دوست دارند بگویند..... خوب باش ولی سعی نکن این را به دیگران بفهمانی که اگر کسی ذره ای شعور داشته باشد ، خاص بودنت را در مییابد.... زمستان.... زیاد میشنوی هوا دو نفره است! به درک که دو نفره است تنها قدم زدن دنیای دیگری دارد.. دخترکم شاید شاهزاده را همه بشناسند اما باور داشته باش که برای پدرت تو ملکه هستی. گریه کرده ای؟ رنج کشیده ای؟ سرت کلاه رفت؟ اذیتت کرده اند؟ عیبی ندارد.... نگذار تکرار شود.تکرار دردناکتراست.....