عشق یعنی؟؟؟!؟!؟!؟

همانگونه که عشق با اشک سخن می گوید

به همانگونه عشق بدون معرفت

و معرفت بدون عمل

هیچ ارزشی ندارد

/ 2 نظر / 49 بازدید
ستایش

همه سختی ها را میتوان با یک جمله تحمل کرد... " خدایا میدانم که میبینی "

maryam

من در عرض دو هفته چند بار بستری شدم.سالم بودم دلم که شکست خودم هم شکستم.دعام کنید .داغونم